Hulp bij Alzheimer, Dementie en Geheugenproblemen

Wie zijn wij

De stichting H & H (hulp en huisvesting) is opgericht op 6 juli 1994 in Zwijndrecht en verricht werkzaamheden ten behoeve van mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking. Hierdoor probeert de stichting deze mensen in staat te stellen een zelfstandige leefwijze te voeren.

De stichting H&H tracht haar doel te verwezenlijken door:

  • a. het zorgdragen voor een goede afstemming van het aanbod van zorginstellingen en woningbouwverenigingen;
  • b. het signaleren welke zorgvoorzieningen ontbreken dan wel achterblijven;
  • c. het bemiddelen en verwijzen naar de meest geëigende zorginstelling en
  • d. al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

Uit onderzoek van de Stichting H&H in samenwerking met de Alzheimerstichting is gebleken dat het bewustzijn van de dag en datum belangrijk is voor mensen met beginnende alzheimer of gewone vergeetachtigheid.

De stichting H&H heeft zich andere toegelegd om klokken met dag- en datumaanduiding (kalenderklokken) te verkopen, om zodoende mensen te helpen zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen.

Met de opbrengsten uit giften, donaties, erfstelling en o.a. de opbrengst van de kalender klokken, worden mensen met een lichamelijke en/of geestelijke beperking geholpen, waar geen andere voorzieningen voor zijn.

De klokken met dag en datum (kalenderklokken) geven mensen een houvast, want zij vinden het prettig om daardoor besef van tijd te hebben.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen? Kijk dan op onze contact pagina.

Plaats een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *